Wczytywanie

Smake

API

druk (DTG) i realizacja

Drukowanie i wysyłanie produktów przez zwykłe uruchomienie API

 • Zamów z naszego katalogu produktów – ceny bezpośrednio od producenta.
 • Bez pośrednictwa.
 • Konkurencyjne ceny hurtowe od 1 sztuki.
 • Prosty i korzystny cenowo proces z użyciem API – pełna integracja.
 • Bezpośrednio po zakończeniu integracji można rozpoczynać i czerpać korzysci ze wszystkich funkcji, takich jak wysyłka białych etykiet, kontrola zlecenia i wysyłki.

Pierwsze kroki dla programisty

Od zaprojektowania produktu przez śledzenie zlecenia aż po produkcję – zapewniamy kompleksowe rozwiązania.

Wczytaj zdjęcia

Wczytaj podgląd produktu

Wczytywanie zdjęcia podglądu gotowego produktu. Służy to pozycjonowaniu moywów na Twoim produkcie.

Wczytaj motywy

Wczytywanie wszystkich plików do druku jako PNG / JPG.

Dokumentacja - Wczytaj zdjęcia

Dla programisty

Wczytywanie danych obrazu bezpośrednio jako plik binarny. W odpowiedzi otrzymasz bezpośrednio produkt medialny z wymaganymi ID i dalszymi informacjami.

Przykład żądania

POST /media
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 42840
              

raw content
              
Przykład odpowiedzi

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "file_name": "39b8196929f742e7bccab01a643b6524.jpeg",
  "size": 42840,
  "mime_type": "image/jpeg",
  "download_url": "https://api.smake.io/v2/media/1/download",
  "created_at": "2017-09-28T08:40:44+00:00",
  "updated_at": "2017-09-28T08:40:44+00:00"
}
              

Zaprojektuj produkt

Wyszukaj produkt

Aby zaprojektować produkt, w pierwszej kolejności potrzebujesz wariant produktu. Wyszukać możesz go z puli produktów.

Dokumentacja - Wyszukaj produkt
Stwórz produkt

Dodawanie żądanego widoku produktu, media-ID podglądu produktu i media ID żądanych motywów.

Dokumentacja - Stwórz produkt

Dla programisty

ID zaprojektowanego wariantu produktu będzie wymagane w kolejnym kroku w celu złożenia zamówienia.

Przykład żądania

POST /variants/1/design
              

{
  "views": {
    "front": {
      "composite_media_id": 1,
      "customizations": [
        {
          "type": "dtg",
          "production_media_id": 2,
          "dimension": {
            "width": 100.55,
            "height": 200.66
          }
        },
        ...
      ]
    }

  }
}
              
Przykład odpowiedzi

{
  "id": 2,
  "is_test": true,
  "total": 259.98,
  "price": 218.47,
  "tax": 41.51,
  "tax_rate": 19,
  "code": null,
  "attributes": [
    {
      "name": "color",
      "value": "LightYellow"
    },
    {
      "name": "size",
      "value": "XL"
    }
  ],
  "media_id": 1094,
  "views": {
    ...
    "front": {
      "composite_media_id": 1,
      "customizations": [
        {
          "type": "dtg",
          "production_media_id": 2,
          "preview_media_id": 3,
          "dimension": {
            "width": 100.55,
            "height": 200.66
          }
        },
      ]
    },
    ...
  },
  "created_at": "2017-09-28T14:48:05+00:00",
  "updated_at": "2017-09-28T14:48:05+00:00"
}
              

Utwórz zamówienie

Produkty

Dodawanie ID zaprojektowanego wariantu produktu w żądanej ilości.

Dokumentacja - Produkty
Adres do wysyłki

Dodawanie adresu do wysyłki. O ile nie podano inaczej, jest używany również jako adres rozliczeniowy.

Dokumentacja - Utwórz zamówienie

Dla programisty

Atrybuty adresu do wysyłki trzeba uzupełnić w całości. Są wymagane między innymi do określenia kosztów wysyłki.

Przykład żądania

POST /checkouts
              

{
  "email": "customer@example.com",
  "items": [
    {
      "variant_id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "shipping_address": {
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "street1": "123 Main St",
    "zip": "12345",
    "city": "Anytown",
    "country_code": "DE",
    "province_code": "NW",
    "phone": "12345 67890",
    "email": "shipping@example.com"
  }
}
              
Przykład odpowiedzi

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "external_identifier": null,
  "project_name": null,
  "state": "incompleted",
  "customer_locale": "en",
  "currency": "EUR",
  "total": 123.75,
  "subtotal": 103.99,
  "total_tax": 19.76,
  "total_items_price": 123.75,
  "shipping_line": [],
  "created_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
  "updated_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
  "cancelled_at": null,
  "items": [
    {
      "id": 75,
      "quantity": 1,
      "total": 123.75,
      "price": 103.99,
      "total_tax": 19.76,
      "tax_rate": 19,
      "variant": {
        "id": 2,
        ...
      },
      "created_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
      "updated_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
      "cancelled_at": null
    }
  ],
  "customer": {
    "id": 98,
    ...
  },
  "shipping_address": {
    "id": 190,
    ...
  },
  "billing_address": {
    "id": 191,
    ...
  },
  "whitelabel_address": null,
  "transactions": [],
  "fulfillments": [],
  "id_tags": []
}
              

Określ koszty wysyłki

Koszty wysyłki określają zapisani przewoźnicy na podstawie rozmiaru, wagi i adresu wysyłki.

Dokumentacja - Określ koszty wysyłki

Dla programisty

Atrybut „handle” sposobu dostawy będzie wymagany w następnym kroku zamówienia.

Przykład żądania

GET /checkouts/1/shipping-rates
              
Przykład odpowiedzi

{
  "data": [
    {
      "is_test": true,
      "handle": "pickup",
      "title": "Abholung",
      "price": 22
    }
  ],
  ...
}
              

Ustaw sposób dostawy

Ustawianie żądanego sposobu dostawy na podstawie określonych wcześniej możliwości dostawy.

Dokumentacja - Ustaw sposób dostawy

Dla programisty

Aktualizacja atrybutu „shipping.handle” żądanym atrybutem „handle” z poprzedniego kroku.

Przykład żądania

PUT /checkouts/1
              

{
  "shipping": {
    "handle": "pickup"
  }
}
              
Przykład odpowiedzi

{
  ...
  "shipping_line": {
    "title": "Pickup",
    "price": 22.06,
    "total": 26.25,
    "tax": 4.19
  },
  ...
}
              

Zakończ zamówienie

Sposób płatności

Aktualnie dostępnym sposobem płatności jest tylko przelew na rachunek.

Dokumentacja - Zakończ zamówienie

Dla programisty

Aktualizacja atrybutu „payment.handle” z „invoice”. Łączną kwotę do zapłaty okresla się na podstawie cen produktów i ceny wysyłki.

Przykład żądania

POST /checkouts/1/complete
              

{
  "payment": {
   "handle": "invoice",
   "amount": 150.0
  }
}
              
Przykład odpowiedzi

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "external_identifier": null,
  "project_name": "et",
  "state": "delivered",
  "customer_locale": "en",
  "currency": "EUR",
  "total": 87.76,
  "subtotal": 86.63,
  "total_tax": 1.13,
  "total_items_price": 82.98,
  "shipping_line": {
    "title": "Pickup",
    "price": 4.47,
    "total": 4.78,
    "tax": 0.31
  },
  "created_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
  "updated_at": "2017-09-27T10:11:03+00:00",
  "cancelled_at": null,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 4,
      "total": 82.98,
      "price": 20.54,
      "total_tax": 0.82,
      "tax_rate": 1,
      "variant": {
        "id": 27,
        ...
      },
      "created_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
      "updated_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
      "cancelled_at": null
    }
  ],
  "customer": {
    "id": 40,
    ...
  },
  "shipping_address": {
    "id": 45,
    ...
  },
  "billing_address": {
    "id": 44,
    ...
  },
  "whitelabel_address": null,
  "transactions": [
    ...
  ],
  "fulfillments": [
    ...
  ],
  "id_tags": [
    ...
  ]
}