bjud in

Smake

API

för tryck (DTG) & fullfärgstryck

Skriv ut och skicka produkter med ett enkelt API-anrop

 • Beställ från hela vår produktkatalog - priser direkt från producenten.
 • Inga mellanhänder.
 • Konkurrenskraftiga grossistpriser från 1 styck.
 • Enkel och kostnadseffektiv process via vårt API - helt integrerad.
 • Efter integrationen kan du komma igång direkt och dra nytta av alla funktioner som white-labelfrakt-, order- och fraktkontroller.

Första steget för utvecklare

Från produktdesign över uppdragsuppföljning ända till produktion - vi ser till att du har allt under kontroll.

Ladda upp bilder

Ladda upp produktförhandsgranskning

Ladda upp miniatyrbilden på din färdiga produkt. Detta används för att placera motiven på din produkt.

Ladda upp motiv

Ladda upp all tryckdata som PNG / JPG.

Dokumentation - Ladda upp bilder

För utvecklaren

Ladda upp bilddata direkt som en binär fil. I svaret får du direkt tillbaka medieobjektet med de nödvändiga ID-erna och ytterligare information.

Exempelförfrågan

POST /media
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 42840
              

raw content
              
Exempelsvar

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "file_name": "39b8196929f742e7bccab01a643b6524.jpeg",
  "size": 42840,
  "mime_type": "image/jpeg",
  "download_url": "https://api.smake.io/v2/media/1/download",
  "created_at": "2017-09-28T08:40:44+00:00",
  "updated_at": "2017-09-28T08:40:44+00:00"
}
              

Designa produkt

Sök produkt

För att designa din produkt behöver du först en produktvariant. Du hittar dem genom produktpoolen.

Dokumentation - Sök produkt
Designa produkt

Lägg nu till önskad produktvy, produktförhandsgranskning Media ID och medie-ID för de önskade motiven.

Dokumentation - Designa produkt

För utvecklaren

ID för den designade produktvarianten behövs i nästa steg för beställningen.

Exempelförfrågan

POST /variants/1/design
              

{
  "views": {
    "front": {
      "composite_media_id": 1,
      "customizations": [
        {
          "type": "dtg",
          "production_media_id": 2,
          "dimension": {
            "width": 100.55,
            "height": 200.66
          }
        },
        ...
      ]
    }

  }
}
              
Exempelsvar

{
  "id": 2,
  "is_test": true,
  "total": 259.98,
  "price": 218.47,
  "tax": 41.51,
  "tax_rate": 19,
  "code": null,
  "attributes": [
    {
      "name": "color",
      "value": "LightYellow"
    },
    {
      "name": "size",
      "value": "XL"
    }
  ],
  "media_id": 1094,
  "views": {
    ...
    "front": {
      "composite_media_id": 1,
      "customizations": [
        {
          "type": "dtg",
          "production_media_id": 2,
          "preview_media_id": 3,
          "dimension": {
            "width": 100.55,
            "height": 200.66
          }
        },
      ]
    },
    ...
  },
  "created_at": "2017-09-28T14:48:05+00:00",
  "updated_at": "2017-09-28T14:48:05+00:00"
}
              

Skapa en beställning

Produkter

Lägg till ID-numret för den designade produktvarianten med önskad mängd.

Dokumentation - Produkter
Leveransadress

Lägg till leveransadress. Denna används även - om inte annat anges - som faktureringsadress.

Dokumentation - Skapa en beställning

För utvecklaren

Leveransadressens attribut måste fyllas i. Dessa behövs bland annat för att fastställa fraktkostnaderna.

Exempelförfrågan

POST /checkouts
              

{
  "email": "customer@example.com",
  "items": [
    {
      "variant_id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "shipping_address": {
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "street1": "123 Main St",
    "zip": "12345",
    "city": "Anytown",
    "country_code": "DE",
    "province_code": "NW",
    "phone": "12345 67890",
    "email": "shipping@example.com"
  }
}
              
Exempelsvar

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "external_identifier": null,
  "project_name": null,
  "state": "incompleted",
  "customer_locale": "en",
  "currency": "EUR",
  "total": 123.75,
  "subtotal": 103.99,
  "total_tax": 19.76,
  "total_items_price": 123.75,
  "shipping_line": [],
  "created_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
  "updated_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
  "cancelled_at": null,
  "items": [
    {
      "id": 75,
      "quantity": 1,
      "total": 123.75,
      "price": 103.99,
      "total_tax": 19.76,
      "tax_rate": 19,
      "variant": {
        "id": 2,
        ...
      },
      "created_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
      "updated_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
      "cancelled_at": null
    }
  ],
  "customer": {
    "id": 98,
    ...
  },
  "shipping_address": {
    "id": 190,
    ...
  },
  "billing_address": {
    "id": 191,
    ...
  },
  "whitelabel_address": null,
  "transactions": [],
  "fulfillments": [],
  "id_tags": []
}
              

Fastställ fraktkostnader

Fraktkostnaderna fastställs utifrån storlek, vikt och leveransadress av fraktföretaget.

Dokumentation - Fastställ fraktkostnader

För utvecklaren

Leveransmetodens "handle" behövs i nästa steg i beställningen.

Exempelförfrågan

GET /checkouts/1/shipping-rates
              
Exempelsvar

{
  "data": [
    {
      "is_test": true,
      "handle": "pickup",
      "title": "Abholung",
      "price": 22
    }
  ],
  ...
}
              

Ange leveransmetod

Ange önskad leveransmetod baserat på tidigare bestämda leveransalternativ.

Dokumentation - Ange leveransmetod

För utvecklaren

Uppdatera attributet "shipping.handle" med önskat "handle" från det sista steget.

Exempelförfrågan

PUT /checkouts/1
              

{
  "shipping": {
    "handle": "pickup"
  }
}
              
Exempelsvar

{
  ...
  "shipping_line": {
    "title": "Pickup",
    "price": 22.06,
    "total": 26.25,
    "tax": 4.19
  },
  ...
}
              

Slutför beställningen

Betalningsmetod

För närvarande är faktura den enda tillgängliga betalningsmetoden.

Dokumentation - Slutför beställningen

För utvecklaren

Uppdatera attributet "payment.handle" med "faktura". Det totala beloppet bestäms av produktpriserna och priset för leveransen.

Exempelförfrågan

POST /checkouts/1/complete
              

{
  "payment": {
   "handle": "invoice",
   "amount": 150.0
  }
}
              
Exempelsvar

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "external_identifier": null,
  "project_name": "et",
  "state": "delivered",
  "customer_locale": "en",
  "currency": "EUR",
  "total": 87.76,
  "subtotal": 86.63,
  "total_tax": 1.13,
  "total_items_price": 82.98,
  "shipping_line": {
    "title": "Pickup",
    "price": 4.47,
    "total": 4.78,
    "tax": 0.31
  },
  "created_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
  "updated_at": "2017-09-27T10:11:03+00:00",
  "cancelled_at": null,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 4,
      "total": 82.98,
      "price": 20.54,
      "total_tax": 0.82,
      "tax_rate": 1,
      "variant": {
        "id": 27,
        ...
      },
      "created_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
      "updated_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
      "cancelled_at": null
    }
  ],
  "customer": {
    "id": 40,
    ...
  },
  "shipping_address": {
    "id": 45,
    ...
  },
  "billing_address": {
    "id": 44,
    ...
  },
  "whitelabel_address": null,
  "transactions": [
    ...
  ],
  "fulfillments": [
    ...
  ],
  "id_tags": [
    ...
  ]
}