yükleniyor

Smake

API

baskı (DTG) & yerine getirme (Fulfillment) için

Ürünlerin basit bir API çağrısıyla basılması ve gönderilmesi

 • Ürün kataloğumuzdan sipariş ver - Fiyatlar doğrudan üreticiden.
 • Aracı ticaret yok.
 • 1 adetten itibaren toptancı fiyat rekabeti.
 • API’miz üzerinden kolay ve düşük maliyetli işlemler - tamamen entegredir.
 • Entegrasyon sonrasında doğrudan işe koyulabilirsin ve White-Label-gönderimi, sipariş ve gönderim protokolleri gibi tüm işlevlerinden yararlanabilirsin.

Geliştiriciler için ilk adımlar

Ürünlerin oluşturulmasından siparişlerin takibine ve üretime kadar - senin için her şeyi kontrol altında tutuyoruz.

Resim yükle

Ürün ön gösterimi yükle

Hazır ürününün ön gösterim resmini yükle. Bu, ürünün üzerindeki motiflerin konumlandırması içindir.

Motifler yükle

Tüm baskı dosyalarını PNG / JPG biçiminde yükle.

Belgelendirme - Resim yükle

Geliştirici için

Resim dosyalarını doğrudan ikili dosya olarak yükle. Cevap olarak doğrudan gerekli ID’lere ve diğer bilgilere sahip medya nesnesini alırsın.

Talep örneği

POST /media
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 42840
              

raw content
              
Cevap örneği

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "file_name": "39b8196929f742e7bccab01a643b6524.jpeg",
  "size": 42840,
  "mime_type": "image/jpeg",
  "download_url": "https://api.smake.io/v2/media/1/download",
  "created_at": "2017-09-28T08:40:44+00:00",
  "updated_at": "2017-09-28T08:40:44+00:00"
}
              

Ürün tasarla

Ürün seç

Ürününü tasarlamak için öncelikle bir ürün varyasyonuna ihtiyacın vardır. Bunu ürün havuzundan seçebilirsin.

Belgelendirme - Ürün seç
Ürün tasarla

Şimdi ürün görünümüne, ürün ön görünümünün medya-ID’lerini ve istenen motiflerin medya ID’lerini ekle.

Belgelendirme - Ürün tasarla

Geliştirici için

Tasarlanmış ürün varyasyonunun ID’si bir sonraki adımda sipariş için gerekli olacaktır.

Talep örneği

POST /variants/1/design
              

{
  "views": {
    "front": {
      "composite_media_id": 1,
      "customizations": [
        {
          "type": "dtg",
          "production_media_id": 2,
          "dimension": {
            "width": 100.55,
            "height": 200.66
          }
        },
        ...
      ]
    }

  }
}
              
Cevap örneği

{
  "id": 2,
  "is_test": true,
  "total": 259.98,
  "price": 218.47,
  "tax": 41.51,
  "tax_rate": 19,
  "code": null,
  "attributes": [
    {
      "name": "color",
      "value": "LightYellow"
    },
    {
      "name": "size",
      "value": "XL"
    }
  ],
  "media_id": 1094,
  "views": {
    ...
    "front": {
      "composite_media_id": 1,
      "customizations": [
        {
          "type": "dtg",
          "production_media_id": 2,
          "preview_media_id": 3,
          "dimension": {
            "width": 100.55,
            "height": 200.66
          }
        },
      ]
    },
    ...
  },
  "created_at": "2017-09-28T14:48:05+00:00",
  "updated_at": "2017-09-28T14:48:05+00:00"
}
              

Sipariş oluştur

Ürünler

Tasarlanmış ürün varyasyonlarının ID’lerini istenen miktarla birlikte ekle.

Belgelendirme - Ürünler
Gönderim adresi

Gönderim adresini ekle. Bu - eğer başka türlüsü belirtilmemişse - aynı zamanda fatura adresi olarak da kullanılacaktır.

Belgelendirme - Sipariş oluştur

Geliştirici için

Gönderim adresinin alanları eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. Bunlar aynı zamanda gönderi masraflarının tespiti için de gerekli olacaktır.

Talep örneği

POST /checkouts
              

{
  "email": "customer@example.com",
  "items": [
    {
      "variant_id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "shipping_address": {
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "street1": "123 Main St",
    "zip": "12345",
    "city": "Anytown",
    "country_code": "DE",
    "province_code": "NW",
    "phone": "12345 67890",
    "email": "shipping@example.com"
  }
}
              
Cevap örneği

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "external_identifier": null,
  "project_name": null,
  "state": "incompleted",
  "customer_locale": "en",
  "currency": "EUR",
  "total": 123.75,
  "subtotal": 103.99,
  "total_tax": 19.76,
  "total_items_price": 123.75,
  "shipping_line": [],
  "created_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
  "updated_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
  "cancelled_at": null,
  "items": [
    {
      "id": 75,
      "quantity": 1,
      "total": 123.75,
      "price": 103.99,
      "total_tax": 19.76,
      "tax_rate": 19,
      "variant": {
        "id": 2,
        ...
      },
      "created_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
      "updated_at": "2017-09-29T09:14:11+00:00",
      "cancelled_at": null
    }
  ],
  "customer": {
    "id": 98,
    ...
  },
  "shipping_address": {
    "id": 190,
    ...
  },
  "billing_address": {
    "id": 191,
    ...
  },
  "whitelabel_address": null,
  "transactions": [],
  "fulfillments": [],
  "id_tags": []
}
              

Gönderim maliyetlerini tespit et

Gönderim maliyetleri, kaydedilmiş hizmet sağlayıcılar tarafından boyut, ağırlık ve teslimat adresi doğrultusunda tespit edilir.

Belgelendirme - Gönderim maliyetlerini tespit et

Geliştirici için

Gönderim yönteminin “ele alımı” siparişin bir sonraki adımında gerekli olacaktır.

Talep örneği

GET /checkouts/1/shipping-rates
              
Cevap örneği

{
  "data": [
    {
      "is_test": true,
      "handle": "pickup",
      "title": "Abholung",
      "price": 22
    }
  ],
  ...
}
              

Gönderim yöntemi belirle

Daha önce saptanmış gönderim olanakları arasından istenen gönderim yöntemini belirle.

Belgelendirme - Gönderim yöntemi belirle

Geliştirici için

“shipping.handle” özelliğini son adımdaki “handle” ile güncelle.

Talep örneği

PUT /checkouts/1
              

{
  "shipping": {
    "handle": "pickup"
  }
}
              
Cevap örneği

{
  ...
  "shipping_line": {
    "title": "Pickup",
    "price": 22.06,
    "total": 26.25,
    "tax": 4.19
  },
  ...
}
              

Siparişi tamamla

Ödeme yöntemi

Şu anda ödeme yöntemi olarak sadece fatura mevcuttur.

Belgelendirme - Siparişi tamamla

Geliştirici için

“Payment.handle”özelliğini “invoice” ile güncelle. Toplam tutar ürün fiyatları ve gönderim fiyatlarından belirlenir.

Talep örneği

POST /checkouts/1/complete
              

{
  "payment": {
   "handle": "invoice",
   "amount": 150.0
  }
}
              
Cevap örneği

{
  "id": 1,
  "is_test": true,
  "external_identifier": null,
  "project_name": "et",
  "state": "delivered",
  "customer_locale": "en",
  "currency": "EUR",
  "total": 87.76,
  "subtotal": 86.63,
  "total_tax": 1.13,
  "total_items_price": 82.98,
  "shipping_line": {
    "title": "Pickup",
    "price": 4.47,
    "total": 4.78,
    "tax": 0.31
  },
  "created_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
  "updated_at": "2017-09-27T10:11:03+00:00",
  "cancelled_at": null,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 4,
      "total": 82.98,
      "price": 20.54,
      "total_tax": 0.82,
      "tax_rate": 1,
      "variant": {
        "id": 27,
        ...
      },
      "created_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
      "updated_at": "2017-09-27T10:10:59+00:00",
      "cancelled_at": null
    }
  ],
  "customer": {
    "id": 40,
    ...
  },
  "shipping_address": {
    "id": 45,
    ...
  },
  "billing_address": {
    "id": 44,
    ...
  },
  "whitelabel_address": null,
  "transactions": [
    ...
  ],
  "fulfillments": [
    ...
  ],
  "id_tags": [
    ...
  ]
}